ดีดพิณลายศรีโคตรบูรณ์ ด้วยกีต้าร์โปร่ง

ดีดพิณลายศรีโคตรบูรณ์ ด้วยกีต้าร์โปร่ง

ในขั้นตอนการหัดดีพิณเบื้องต้นนั้น ไม่ว่าผู้ฝึกจะใช้กีต้าร์ฝึกหรือว่าจะฝึกจากพิณโดยตรง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการตั้งสายให้ได้มาตรฐานเสียก่อน ถึงจะทำการฝึกได้ในที่นี้คือ มีลามี เหมือนที่เคยได้แนะนำไปแล้ว ในบทความที่แล้วที่ได้เปรียบเทียบระหว่างเสียงพิณกับเสียงกีต้าร์โปร่งเล่นสดๆ ปรากฏว่าเสียงเดิมๆ ของกีต้าโปร่งดังเพราะกว่า ดังนั้นวันนี้เราจึงจะนำกีต้าร์โปร่งมาฝึกแทนพิณอีก “เราจะฝึก ดีดพิณลายศรีโคตรบูรณ์ ด้วยกีต้าร์โปร่งกัน” ไปดูเลยดีกว่า!!

โน๊ตพิณลายศรีโคตรบูรณ์

—-/—-/—-/ —ด/ –มร/ -ดรม/ ลํมซร/ -ดลด

–มร/ -ดรม/ ซมซร/ ซลํซลํ/*** –ดํลํ/ -ซมลํ/ –ดล/ -ซมลํ

ดํรํดํลํ/ -ซมลํ/ –ดล/ -ซมลํ/ ดํซดํลํ/ ซมรม/ -ดมม/ -ซมม/

-ดมม/ -ซมม/ -ดมม/ -รลด/ —ร/ มรลด/ —ร/ มรดร/

–ดล/ ดรดร/ –ซร/ มรดร/ มรซร/ มดทล/ —ม/ รดทล/

—ม/ รดทล/ -ดลด/ รดทล/ –ซล/ รดทล/ ซลซล/ รดทล/

-ดลด/ รมรม/ ลํมซด/ รมรม/ -ดลด/ รมรม /ซมรม/ซลํซลํ/***

วิธีฝึก ดีดพิณลายศรีโคตรบูรณ์

จากโน๊ตลายพิณด้านบนที่ผมเขียนไว้ให้เป็นตัวอย่างในการฝึก วิธีเล่นให้เล่นไปจนจบก่อนรอบแรกจากนั้น ให้ย้อนกลับไปเล่นตรงดอกจัน 3 อันด้านบนและเล่นลงมาจนจบแล้วก็ย้อนกลับไปเล่นตรงดอกจันด้านบนอีก ให้เล่นวนแบบนี้ไปเรื่อยๆ สำหรับมือใหม่แนะนำว่าให้เล่นวนกลับไปมาหลายๆ รอบจนจำทำนองจำโน๊ตได้นั่นแหล่ะถึงจะว่าดี หากใครที่อ่านโน๊ตยังไม่เป็นต้องกลับไปอ่านบทความนี้ก่อน ฝึกอ่านโน๊ตลายพิณ

แนวทางการฝึกเล่นพิณด้วยกีต้าร์โปร่ง

ลิ้งต้นฉบับจากยูทูป https://youtu.be/8kZwcCpCi6o


ดีดลายศรีโคตรบูรณ์ด้วยกีต้าร์โปร่ง คลิปจากยูทูป https://youtu.be/8kZwcCpCi6o

สำหรับมือใหม่หัดดีดพิณ แนะนำว่าให้ฝึกเล่นจากพิณโดยตรงจะง่ายกว่าเยอะเลย เนื่องจากลายนี้ต้องเล่น เสียงโดสูง เรสูงด้วย ถ้าฝึกเล่นจากพิณก็จะไม่ต้องข้ามช่องหลายช่อง แต่ถ้าฝึกจากกีต้าร์จะเห็นว่าในคลิปเขามีการเล่นโน๊ตเสียงโดสูง เรสูง เขาจะข้ามหลายช่องเลยทีเดียว แต่ถ้าหากใครที่ดีดพิณได้คล่องแล้ว อยากลองใช้กีต้าร์โปร่งฝึกดีดเป็นพิณก็ลองเล่นดูได้เหมือนในคลิปไม่ว่ากัน

เรื่องที่คล้ายกัน