วิธีเลือกพิณ มาไว้ฝึกเล่น

วิธีเลือกพิณ มาไว้ฝึกเล่น

“วิธีเลือกพิณ” ในการเลือกซื้อพิณ ควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้
-ตัวพิณ คอพิณ หัวพิณ ต้องเรียบเนียน กลมกลืน สวยงาม และต้องถูกใจผู้ใช้ -ขั้นแบ่งเสียง ไม่สูงเกินไป ติดกับแนวคอพิณเรียบสนิทดี และหัวท้ายของขั้นแบ่งเสียง ต้องไม่โผล่พ้นแนวคอพิณออกมา -ขั้นพิณ ต้องติดได้ตรงสเกลเสียงที่ถูกต้อง เมื่อลองดีดไล่โน้ตแล้ว เสียงต้องไม่เพี้ยน -ระดับความสูงของขั้นแบ่งเสียง ต้องสมดุลกัน เมื่อจับโน้ตใด ๆ แล้ว สายพิณต้องไม่โดน หรือไม่สัมผัสกับขั้นแบ่งเสียงอื่นด้านใน -หย่องหน้าและหย่องหลัง ไม่สูงจนเกินไป ต้องสูงสมดุลกับขั้นแบ่งเสียง -พิณโปร่ง ถ้าให้ดี ควรเลือกที่ทำจากไม้ขนุน โดยแผ่นประกบหน้า ก็ควรเป็นไม้ขนุนด้วย ซึ่งแผ่นประกบหน้า ต้องบาง -พิณโปร่ง อ่านเรื่อง>>กีต้าร์โปร่ง VS พิณ

เมื่อลองดีดดูแล้ว เสียงต้องกังวานใส ไพเราะ -พิณไฟฟ้าที่ดี ควรติดขั้นแบ่งเสียงแบบฝังในเนื้อไม้คอพิณ (เหมือนกีตาร์) -คุณภาพเสียงของพิณไฟฟ้า สำคัญอยู่ที่ตัวคอนแท็ก ถ้าคอนแท็กดี เสียงก็ดีด้วย ดังนั้น การเลือกซื้อพิณไฟฟ้า ต้องดูคอนแท็กด้วย -พิณไฟฟ้า เมื่อเสียบสายแจ็ค เปิดเครื่องเสียงแล้ว ไม่ควรเกิดเสียงครางหรือเสียงอื่นรบกวน -เมื่อเลือกตัวพิณที่ดีได้แล้ว ที่เหลือ เป็นเรื่องของสายพิณ และการดูแลรักษาพิณ ที่มา : ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านเรื่อง>>วิธีใช้กีต้าโปร่งฝึกเล่นพิณ

เรื่องคล้ายกัน