วิธิฝึกเล่นพิณจากตัวโนต๊ วิธีนับจังหวะ สำหรับมือใหม่

วิธิฝึกเล่นพิณจากตัวโนต๊ วิธีนับจังหวะ สำหรับมือใหม่

ฝึกเล่นพิณลายเต้ยโขง

วิธีฝึกเล่นพิณจากโน๊ต ห้องเพลงหรือโนต๊เพลงนะครับเรามาดูกัน ผมจะแนะนำวิธีเล่นแบบคร่าว ๆ นะครับแต่ว่าหากท่านผ่านเพลงนี้ไปได้รับรองว่าสบายเลย ขอมีแค่โนต๊มาให้ ผมว่าท่านเล่นได้แน่นอนครับ

โน๊ตพิณลายเต้ยโขง

ลายเต้ยโขง ลายพิณ โนต๊พิณ

จากห้องเพลงนี้ท่านจะเห็นว่ามาอยู่ 3 แถวแต่ละแถวมี 8 ห้อง ภายใน 1 ห้องใส่โนต๊ได้ 4 ตัว หรือ 4 จังหวะ ส่วนห้องที่ไม่มีตัวโนต๊ใส่หรือว่าห้องว่างจะใส่เครื่องหมาย (- – – -) แทน แจกโน๊ตพิณลายลำเพลิน

เพลงนี้ฝึกง่าย

วิธีฝึกเล่นพิณจากโน๊ต เพลงนี้ฝึกง่ายมาก ๆ ครับก่อนอื่นให้ท่านฝึกนับจังหวะก่อนถ้าท่านนับจังหวะเป็น ต่อให้เพลงไหน ๆ ที่ยังไม่เคยฟังท่านก็จะสามารถเล่นได้แต่ต้องฝึกแบบที่แนะนำกันก่อนครับผม ในการนับจังหวะนั้นเราจะใช้เท้าเคาะนับจังหวะนะครับ ยกปลายขึ้นแล้วตบปลายเท้าลงพื้นนับ 1 จังหวะ ลองเคาะเท้านับจังหวะไป 8 ห้องดูก่อนนะครับโดยเท้าตบลงพื้นให้นับ 1 และ 2 และ 3 …ไปเรื่อยๆ จนครบ 8 ห้อง จากนั้นเมื่อเคาะเท้าเป็นแล้วเรามาลองดีดพิณเพลงลายเต้ยโขงกันดูครับผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลย

วิธีฝึกเล่นพิณพร้อมเคาะจังหวะเท้า

แถวที่ 1

ตบเท้าลงนับจังหวะที่ 1 ไปเป็นห้องว่าง กระดกเท้าขึ้นแล้วตบเท้าลงจังหวะที่ 2 พร้อมกับดีดเสียง ลา กระดกเท้าขึ้นแล้วตบเท้าลงจังหวะที่ 3 พร้อมกับดีดเสียง ซอล กระดกเท้าขึ้นดีด มี และดีด ลาพร้อมกับตบเท้าลงจังหวะที่ 4 กระดกเท้าเท้าขึ้นแล้วตบเท้าลงพร้อมดีดเสียง ซอล จังหวะที่ 5 กระดกเท้าขึ้นดีด โดสูง และตบเท้าลงจังหวะที่ 6 พร้อมดีดเสียง ลา กระดกเท้าขึ้นแล้วตบเท้าลงจังหวะที่ 7 พร้อมกับดีดเสียง ซอล กระดกเท้าดีดเสียง มี และตบเท้าลงจังหวะที่ 8 พร้อมกับดีดเสียง  ลา ผ่านไปแล้วนะครับ 1 แถว

แถวที่ 2

ตบเท้าลงจังหวะที่ 1 เป็นห้องว่างกระดกเท้าขึ้นดีดเสียง ซอล และดีเสียง มี พร้อมกับตบเท้าลงจังหวะที่ 2 ดีดเสียงเร พร้อมกับตบเท้าลงจัวหวะที่ 3 กระดกเท้าขึ้นดีดเสียง โด และดีดมีพร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 4 ดีดเสียงเร พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 5 กระดกเท้าขึ้นดีดเสียง ซอล และดีดเสียง มี พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 6 ดีดเสียงเร พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 7 กระดกเท้าขึ้นดีด โด และดีด ลา พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 8 จบแถวที่ 2 แล้วนะครับ

แถวที่ 3

ดีดเสียง โด พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 1 กระดกเท้าขึ้นดีดเสียง เร และดีด มี พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 2 กระดกเท้าดีดเสียง เร และ ดีด โด พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 3 กระดกเท้าดีด ซอล และดีด ลา พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 4 ดีดเสียง โด พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 5 กระดกเท้าดีดเสียง เร และดีด มี พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 6 กระดกเท้าดีด เร และดีด โด พร้อมตบเท้าลงจังหวะที่ 7 กระดกเท้าดีด ซอล และดีด ลา พร้อมนบเท้าลงจังหวะที่ 8 จบแล้วครับแถวที่ 3

ซ้อมบ่อย ๆ

จากนั้นลองฝึกเล่นซ้ำอีกและคราวนี้เล่นแบบต่อเนื่องเลยนะครับแถวที่ 1,2,3 เคาะเท้าเป็นจังหวะต่อเนื่องต่อแถวกันเลยหากเล่นครบ 3 แถวแล้วให้ซ้ำประมาณ 5 รอบก็ได้ครับอย่าลืมนับจังหวะโดยการเคาะเท้าอย่างสม่ำเสมอไปด้วยนะครับ หากผ่านห้องเพลงนี้ไปได้ต่อไปท่านก็ไปหาโนต๊ดนตรีไทยเพลงต่าง ๆ ที่ชอบมาลองฝึกซ้อมดูครับ ดูคลิป!! ใช้กีต้าร์ฝึกพิณ

เนื้อหาคล้ายกัน