ฝึกดีดพิณลายลำเพลิน

สอนดีดพิณลายลำเพลิน 

ครับผมตามสัญญานะครับว่าผมจะนำ คลิปสอนดีดพิณลายลำเพลิน มาลงให้ฝึกต่อกันกับคลิปแรกนะครับ เป็นคลิปของอาจารย์ท่านเดิมนะครับ ท่านได้ทำต่อเนื่องเอาไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกเล่นพิณกันนะครับ หากผู้ฝึกท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปแรกที่ผมนำมาลง กรุณากลับไปดูก่อนนะครับเพราะว่ามันต่อเนื่องกัน สอนพิณลายลำเพลิน ไปฝึกจากคลิปแรกก่อนแล้วค่อมา คลิปนี้นะครับ

โน้ตพิณลายลำเพลิน ตอนที่ 2

1 ลฺ  ดลฺดรม ดํซํ ลํมํซํลํ
2 มํดํ รํมํดํรํ ซํรํ มํซํมํ
3 ลฺซํ  ลฺมํ  ลฺรํ ลฺดํ
4 ลฺมํ ลฺดํ มํดํรํ ลฺดํ
5 ลฺซํ ลฺมํ ดํมํรํ ดํลฺดํ
6 ดํมดํ รํมํรํ ซํ
7 รํซํรํ มํซํ ลํ……..
8 รํ…..ลํ…ลํรํลํ ลํดํลํ ลํรํลํ ลํดํลํ
9 รํลํดํลํ รํลํดํซํ ซํดํซํ ซํลํมํ
10 มํซํรํ รํซํมํ
11 ลฺ รํ รํ ดํมํรํ ดํลฺดํ
12 รํลดํ  มซลม ลซมร ดลฺซลฺ
ต้องขอขอบพระคุณครูบา อาจารย์ ท่านที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาสอนน้องๆคนรุ่นใหม่ ที่สนใจเรียนดีดพิณลายลำเพลิน ซึ่งนับว่าได้เป็นมรดกของชาวอิสาน ให้สืบทอดรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆ ไม่มีเสื่อมคลาย ขอบคุณครับ

เรื่องคล้ายกัน